print('Podaj dwie liczby rzeczywiste:') x = i...

10/10/2021  •  25 views
print('Podaj dwie liczby rzeczywiste:')
x = input()
x = float(x)
z = input()
z = float(z)

print('Podaj dwie liczby całkowite:')
i = input()
i = int(i)
j = input()
j = int(j)

w = pow((x+2)/i, 1/3)*pow(math.sin(x**2+z**2), j)
v = (math.log(x**2)+2*x**2+pow(z, -2))/((x+z)*i)+i/j
print('Wynik w: ', w)
print('Wynik v:', v)
https://paste.ac/ghxHJXV